Etiske Regler - Norge

Informasjon om offentliggjøring av finansielle overføringer
Vi ønsker åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien. Fra 1. januar 2015 følger Servier nye europeiske regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).
Overføringer som er gjort i 2017 offentliggjøres våren 2018. Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt legemiddelfirmas nettsider.
Offentliggjøringen vil inneholde følgende informasjon om helsepersonell:
Fullt navn
Adresse på praksis/arbeidssted
Samlet verdi på finansielle overføringer
En detaljert oversikt over overføringene inndelt i kategorier (honorar, reise- og overnattingskostnader, registreringsavgifter)
Offentliggjøring av verdioverføringer krever samtykke fra helsepersonell – se informasjonsbrosjyre fra LMI. Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig i tre år, og firmaet må lagre informasjonen i minst fem år etter offentliggjøringsperioden.
Tiltak for mer åpenhet om relasjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell vil bidra til å gi økt tillit til alle parter. Reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell. Servier ønsker å bidra til åpenhet i bransjen.
Samtykke til offentliggjøring er frivillig og det kan trekkes tilbake når som helst. Kontakt Servier Danmark dersom du har spørsmål eller ønsker å endre tidligere gitt samtykke.

Samarbeid med pasientgrupper
I overensstemmelse med europeiske retningslinjer for industrien, er Servier forpliktet til å gjøre tilgjengelig detaljer om hvordan vi samarbeider med ulike pasientgrupper i Europa. Dette inkluderer en komplett liste over samarbeidsparter, en kort beskrivelse av hva samarbeidet består i, og ev. finansiell støtte. Denne listen oppdateres årlig. Skriftlige avtaler med hver samarbeidspart er oppbevart lokalt i hvert datterselskap og kopier kan skaffes ved forespørsel.
2018 - 2019 - Sponsoroversikt
2020 - Sponsoroversikt
2021 - Sponsoroversikt
2022 - Sponsoroversikt
2023 - Sponsoroversikt

 

EFPIA disclosures for 2021
2021 - EFPIA disclosures

EFPIA disclosures for 2022
2022 - EFPIA disclosures

EFPIA disclosures for 2023
2023 - EFPIA disclosures

 Oppdatert: 28/06/ 2024