Servier og miljø - Luft

Overholdelse af reglement

    • Udstedte regler i kraft fra (Sept 2007) i Bolbec
    • Ministeriel ordre af 20/09/02 omfattende forbrænding (heading 2770)
Parameter Gennemsnitlig daglig værdi
Kulilte 50mg/m3
Total støv 10mg/m3
Organisk substans som gas eller damp, udtrykt som total organisk kul 10mg/m3
Hydrogenchlorid 10mg/m3
Hydrogenfluorid 1mg/m3
Svovldioxid 50mg/m3
Nitrogenmonoxid or nitrogendioxid 400mg/m3
Cadmium + thalium 0,05mg/m3
Kviksølv 0,05mg/m3
Total for andre metaller 0,5mg/m3
Dioxiner and furaner 0,1ng/m3

 

Eksempler:

   • Kontinuerlig automatisk monitorering af udledning fra kedler i Bolbec.
   • Årlig kontrol af reglerne for flygtige organiske forbindelser, og om disse overholdes.

 

Servier tager skridtet videre...

   • alle vores farmaceutiske fabrikker: absolute luft filtration i produktionszonerne.
   • Bolbec (Oril): monitorering af miljøpåvirkning (dioxiner/furaner/metaller) med lichen biomonitorering
   • Baclair (Oril): håndtering af atmosfærisk udledning af flygtige organiske halogen forbindelser