Servier og miljø - Vand

Overholdelse af reglement 

    • Modificeret ordre af 2 februar 1998
    • Vand Forbrugs Direktivet
Parameter Pålagte standarder
Flow hastighed Maximal flow hastighed: 1000m3/dag
Temperatur < 30°C
pH 5,5<pH<8,5
Suspenderet stof 35mg/L eller 100mg/L med 90% rensnings effekt
Kemisk oxygen krav 125mg/L eller 300mg/L med 85% rensnings effekt
5-dages biologicsk oxygen krav 100mg/L hvis flow hastgiheden er over 30kg/dag eller 30mg/L for en højere flow hastighed eller 95% rensnings effekt højere flow hastighed
Total nitrogen 30mg/L
eller 70% rensnings effekt
eller flow hastighed under 50kg/dag
Total kulbrinter 10mg/L
Fosfor 10mg/L hvis flow hastigheden er over 15kg/L eller 90% rensnings effekt
Phenoler 0,3mg/L
Total tungmetaller 0,7mg/L

 

Eksempel fra Oril:

Installation af en ultrafiltrationsenhed og yderligere tanke til behandling af nitrogen som et komplement til det biologiske rensningsanlæg for at opfylde de standarder opsat for suspenderet stof, nitrater og total nitrogen.

 

Servier tager skridtet videre...

   • 58% reduktion i vandforbuget ved Arklow, efter 3 år med elimination af vandspild og forbedringer.
   • Enheden i Madrid genbruger vand fra sit vandrensningsanlæg til at vande sine grønne områder, dermed sparer de tæt på 3 millioner liter vand om året.
   • Ansatte ved Oril Industri er involveret i en plan om at reducere vandforbruget.
   • 20% reduktion i vandforbruget ved enhederne i Nouasseur (Marokko) og Warsaw (Polen).