Servier og miljø - Affald

Affald

Overholdelse af reglement

Udstedte regler (i kraft fra 10/9/2007 ved Bolbec):

   • Operatøren sørger for at sikre god affalds håndtering og begrænse affalds produktion, særligt ved at implementere så meget genbrug som muligt. 
   • Operatøren fører tilsyn af elimineringen af affaldet produceret i de eksterne akkrediterede centre, i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
   • Hvert parti af farligt affald afsendt fra virksomheden skal følges af et affalds-trackingdokument.

 

Eksempel:

   • I procesudvikling fremadrettet vil affaldshåndtering indgå for at minimere affald.
   • Udførelse af rigidt follow-up af affald med identifikation og sporbarhed fra udledning til håndteringscenteret.

 

Servier tager skridtet videre...

   • Ved Oril bliver ca. 10 000 tons opløsningsmidler regenereret eksternt, og over 3000 tons bliver udnyttet i damp produktion.
   • 100% af papiret som bruges ved Warsaw er genbrugt, og mængden er af genbrugsplastik er øget gange 6.
   • Over 50% af affaldet er genbrugt ved enheden i Jacarepagua (Brasilien).
   • Gidy producerer 1500 tons ikke-giftigt affald hvert år, hvoraf 71% bliver genbrugt og 26% brugt til energiproduktion.